Silkeborg Sejlklub - refusion af udlæg

Har du
i forbindelse med aktiviteter i Silkeborg Sejlklub haft udgifter til indkøb af varer mv. klikker du på nedenstående refusionsblanket, som downloades.
Refusionsblanketten udfyldes.
Købsnota/boner fra forretninger scannes.
Send en mail til kasserer@silkeborg-sejlklub.dk og vedhæftet Scannede notaer/boner samt udfyldt refusionsblanket. Klik : Refusionsblanket


Tak for hjælpen
Kassereren